Zaskarżyli ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, teraz nie chcą realizować wyroku Trybunału.
3,5 roku temu zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który nakazał zrównanie świadczeń opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Obecnie opiekunowie tych, którzy stracili sprawność w dzieciństwie, dostają od państwa 1406 zł świadczenia pielęgnacyjnego. Pozostali mogą liczyć jedynie na specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł miesięcznie, i to tylko wtedy, jeśli spełnią kryterium dochodowe (764 zł na osobę w rodzinie).
Ustawę do TK zaskarżyli posłowie PiS, którzy dziś nie chcą zrealizować wyroku Trybunału.1. Rząd PO-PSL przygotował projekt ustawy (https://bip.kprm.gov.pl/…/r1738,Projekt-ustawy-o-zmianie-us…) w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. sygn. akt K 38/13, w sprawie zgodności z Konstytucją art. 16a ust. 2 i art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zabezpieczył też środki na 2016 r. na ten cel.
Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wskazał, że wykonanie ww. wyroku wymaga podjęcia niezbędnych oraz niezwłocznych działań ustawodawczych prowadzących do przywrócenia równego traktowania opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.

2. Klub PO złożył w trakcie prac w komisji poprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk 2215). Zostały one odrzucone w trakcie prac komisji głosami PiS. Będą one ponowione przez Klub PO podczas drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu. Poprawki zrównują m.in. świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

3. W tym samym projekcie (druk 2215) Platforma Obywatelska zaproponowała zrównanie zasiłku pielęgnacyjnego (153) z dodatkiem pielęgnacyjnym (209,59zł). Również głosami PiS nie przyjęto tego rozwiązania. W trakcie drugiego czytania ta propozycja w formie poprawki będzie ponowiona przez Klub PO.2015 Danuta Pietraszewska

A+