"Zwykli Polacy, bez układów politycznych, stracą szanse na sprawiedliwe potraktowanie w sądzie".
2015 Danuta Pietraszewska

A+